Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị 9 12 18 24

Đá thớt bazan D30-60cm (mài láng)

Còn hàng

87,000 
SKU: 3261
Chất liệu

Gam màu

Đường kính (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại

Đá thớt bazan D30-60cm (khò mặt)

Còn hàng

102,000 
SKU: 3259
Chất liệu

Gam màu

Đường kính (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại

Đá thớt bazan D30-60cm (băm mặt)

Còn hàng

92,000 
SKU: 3257
Chất liệu

Gam màu

Đường kính (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại