Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Hiển thị 9 12 18 24

Đá khứa vàng (7.5×20)

Còn hàng

185,000 
SKU: 3042
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá khứa trắng sữa (7.5×20)

Còn hàng

185,000 
SKU: 3040
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá khứa trắng muối (7.5×20)

Còn hàng

185,000 
SKU: 3038
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá khứa đen (7.5×20)

Còn hàng

185,000 
SKU: 3036
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá khứa dâm kết (7.5×20)

Còn hàng

195,000 
SKU: 3034
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá caro đen (7.5×20)

Còn hàng

200,000 
SKU: 3018
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bóc tím (7×20)

Còn hàng

235,000 
SKU: 2962
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bóc phẳng vàng (7.5×20)

Còn hàng

165,000 
SKU: 2956
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bóc phẳng đen (7.5×20)

Còn hàng

150,000 
SKU: 2954
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bóc lồi vàng (7.5×20)

Còn hàng

165,000 
SKU: 2924
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bóc lồi trắng sữa (7.5×20)

Còn hàng

140,000 
SKU: 2916
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bóc lồi đen (7.5×20)

Còn hàng

130,000 
SKU: 2906
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại