Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Đá khứa vàng (7.5×20)

In stock

184,500 
SKU: 3042
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá khứa trắng sữa (7.5×20)

In stock

184,500 
SKU: 3040
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá khứa trắng muối (7.5×20)

In stock

184,500 
SKU: 3038
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá khứa đen (7.5×20)

In stock

184,500 
SKU: 3036
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá khứa dâm kết (7.5×20)

In stock

194,500 
SKU: 3034
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá caro đen (7.5×20)

In stock

199,500 
SKU: 3018
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc tím (7×20)

In stock

234,500 
SKU: 2962
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc phẳng vàng (7.5×20)

In stock

164,500 
SKU: 2956
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc phẳng đen (7.5×20)

In stock

149,500 
SKU: 2954
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc lồi vàng (7.5×20)

In stock

164,500 
SKU: 2924
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc lồi trắng sữa (7.5×20)

In stock

139,500 
SKU: 2916
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc lồi đen (7.5×20)

In stock

129,500 
SKU: 2906
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại