Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Hiển thị 9 12 18 24

Đá vàng cành cây (7.5×22)

Còn hàng

230,000 
SKU: 2929
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá xanh rêu mài (7.5×22)

Còn hàng

160,000 
SKU: 2880
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá xanh ngọc mài (7.5×22)

Còn hàng

150,000 
SKU: 2874
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá vàng hồng mài (7.5×22)

Còn hàng

170,000 
SKU: 2869
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá vàng mài (7.5×22)

Còn hàng

140,000 
SKU: 2867
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá trắng sữa mài (7.5×22)

Còn hàng

140,000 
SKU: 2861
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá sôcôla mài (7.5×22)

Còn hàng

295,000 
SKU: 2855
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá da báo mài (7.5×22)

Còn hàng

215,000 
SKU: 2849
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá hồng mài (7.5×22)

Còn hàng

200,000 
SKU: 2843
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá đỏ mài (7.5×22)

Còn hàng

215,000 
SKU: 2839
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá đen cọ mài (7.5×22)

Còn hàng

140,000 
SKU: 2835
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bông vàng mài (7.5×22)

Còn hàng

125,000 
SKU: 2833
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại