Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Đá vàng cành cây (7.5×22)

In stock

229,500 
SKU: 2929
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá xanh rêu mài (7.5×22)

In stock

159,500 
SKU: 2880
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá xanh ngọc mài (7.5×22)

In stock

149,500 
SKU: 2874
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá vàng hồng mài (7.5×22)

In stock

169,500 
SKU: 2869
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá vàng mài (7.5×22)

In stock

139,500 
SKU: 2867
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá trắng sữa mài (7.5×22)

In stock

139,500 
SKU: 2861
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá sôcôla mài (7.5×22)

In stock

294,500 
SKU: 2855
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá da báo mài (7.5×22)

In stock

214,500 
SKU: 2849
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá hồng mài (7.5×22)

In stock

199,500 
SKU: 2843
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá đỏ mài (7.5×22)

In stock

214,500 
SKU: 2839
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá đen cọ mài (7.5×22)

In stock

139,500 
SKU: 2835
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bông vàng mài (7.5×22)

In stock

124,500 
SKU: 2833
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại