Hiển thị 1–12 của 82 kết quả

Đá bóc lồi vàng (10×20)

In stock

141,500 
SKU: 2918
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc đen soi cạnh (10×20)

In stock

164,500 
SKU: 2894
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá dòng sông xanh rêu (10×20)

In stock

189,500 
SKU: 3200
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá dòng sông vàng (10×20)

In stock

189,500 
SKU: 3198
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá dòng sông trắng (10×20)

In stock

189,500 
SKU: 3196
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá dòng sông đen (10×20)

In stock

189,500 
SKU: 3194
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá chẻ vàng (10×20)

In stock

169,500 
SKU: 3190
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá chẻ trắng sữa (10×20)

In stock

149,500 
SKU: 3186
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá chẻ trắng muối (10×20)

In stock

149,500 
SKU: 3182
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá chẻ hồng (10×20)

In stock

209,500 
SKU: 3180
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá chẻ đỏ (10×20)

In stock

209,500 
SKU: 3176
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá chẻ đen (10×20)

In stock

149,500 
SKU: 3172
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại