Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đá xanh rêu vát xẻ rãnh (7.5×30)

In stock

239,500 
SKU: 3152
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá vàng kem vát xẻ rãnh (7.5×30)

In stock

239,500 
SKU: 3146
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá trắng sữa vát xẻ rãnh (7.5×30)

In stock

239,500 
SKU: 3142
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá sôcôla vát xẻ rãnh (7.5×30)

In stock

279,500 
SKU: 3138
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bông vàng vát xẻ rãnh (7.5×30)

In stock

239,500 
SKU: 3130
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bông mai vát xẻ rãnh (7.5×30)

In stock

239,500 
SKU: 3128
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại