Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đá thớt bazan D30-60cm (mài láng)

In stock

86,500 
SKU: 3261
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá thớt bazan D30-60cm (khò mặt)

In stock

101,500 
SKU: 3259
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá thớt bazan D30-60cm (băm mặt)

In stock

91,500 
SKU: 3257
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại