Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

Hiển thị 9 12 18 24

Gạch cẩn dày

Còn hàng

2,400 
SKU: 14424
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Gạch cẩn mỏng

Còn hàng

2,300 
SKU: 14423
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Đá chẻ vàng (5×20)

Còn hàng

180,000 
SKU: 3192
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá chẻ trắng sữa (5×20)

Còn hàng

160,000 
SKU: 3188
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá chẻ trắng muối (5×20)

Còn hàng

160,000 
SKU: 3184
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá chẻ đỏ (5×20)

Còn hàng

215,000 
SKU: 3178
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá chẻ đen (5×20)

Còn hàng

155,000 
SKU: 3174
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bão táp xanh rêu (5×20)

Còn hàng

200,000 
SKU: 3170
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bão táp xanh ngọc (5×20)

Còn hàng

195,000 
SKU: 3166
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bão táp vàng (5×20)

Còn hàng

195,000 
SKU: 3164
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bão táp trắng sữa (5×20)

Còn hàng

195,000 
SKU: 3160
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá xanh đen chong chóng (5×20)

Còn hàng

135,000 
SKU: 3124
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại