Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hiển thị sidebar
Hiển thị 9 24 36

Hàng rào bê tông công tước

150,000  98,000 /cây
Thương hiệu

Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1600

Đường kính (mm)

60

Trọng lượng

12 kg/cây

Hàng rào bê tông lục giác

150,000  98,000 /cây
Thương hiệu

Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1530

Đường kính (mm)

90

Trọng lượng

11, 8 kg/cây

Hàng rào bê tông Thiên Ý

150,000  98,000 /cây
Thương hiệu

Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1600

Đường kính (mm)

100

Trọng lượng

18 kg/cây

Hàng rào bê tông Trụ Tháp

150,000  98,000 /cây
Thương hiệu

Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1460

Đường kính (mm)

90

Trọng lượng

15.5 kg/cây

Hàng rào bê tông Trúc Sen

150,000  98,000 /cây
Thương hiệu

Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1180

Đường kính (mm)

90

Trọng lượng

15 kg/cây

Hàng rào bê tông Vệ sĩ

150,000  98,000 /cây
Thương hiệu

Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1480

Đường kính (mm)

90

Trọng lượng

16 kg/cây

Hàng rào vệ binh 1 lỗ

150,000  98,000 /cây
Thương hiệu

Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1320

Đường kính (mm)

90

Trọng lượng

14 kg/cây

Hàng rào vệ binh 2 lỗ

150,000  98,000 /cây
Thương hiệu

Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1330

Đường kính (mm)

85

Trọng lượng

14 kg/cây