Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hiển thị sidebar
Hiển thị 9 24 36

Gạch bánh ú

25,900  18,100 /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

200

Độ dày (mm)

60

Trọng lượng

2.6 kg/viên

Định mức

25 viên/m2

Gam màu

Đỏ

Gạch đồng tiền

22,900  15,100 /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

200

Độ dày (mm)

60

Trọng lượng

2.15 kg/viên

Định mức

25 viên/m2

Gam màu

Đỏ

Gạch hạ uydi

22,900  15,100 /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

200

Độ dày (mm)

60

Trọng lượng

2.15 kg/viên

Định mức

25 viên/m2

Gam màu

Đỏ

Gạch hoa mai

22,900  15,100 /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

200

Độ dày (mm)

60

Trọng lượng

2.15 kg/viên

Định mức

25 viên/m2

Gam màu

Đỏ

Gạch hoa phượng

22,900  15,100 /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

200

Độ dày (mm)

60

Trọng lượng

2.3 kg/viên

Định mức

25 viên/m2

Gam màu

Đỏ

Gạch tứ diệp

22,900  15,100 /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

200

Độ dày (mm)

60

Trọng lượng

2.3 kg/viên

Định mức

25 viên/m2

Gam màu

Đỏ