Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Hiển thị sidebar
Hiển thị 9 24 36

Bồn inox Toàn Mỹ 1000L (đứng)

3,065,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

950

Chiều dài bồn (mm)

1560

Chiều rộng chân (mm)

1100

Chiều cao cả chân (mm)

1765

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 1000L (ngang)

3,285,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

950

Chiều dài bồn (mm)

1520

Chiều rộng chân (mm)

1000

Chiều cao cả chân (mm)

1140

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 1500L (đứng)

4,672,500 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1150

Chiều dài bồn (mm)

1620

Chiều rộng chân (mm)

1320

Chiều cao cả chân (mm)

1795

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 1500L (ngang)

4,952,500 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1150

Chiều dài bồn (mm)

1580

Chiều rộng chân (mm)

1190

Chiều cao cả chân (mm)

1360

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 2000L (đứng)

6,620,000  6,074,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2000

Đường kính bồn (mm)

1150

Chiều dài bồn (mm)

1964

Chiều rộng chân (mm)

1320

Chiều cao cả chân (mm)

2139

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 2000L (ngang)

6,820,000  6,274,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2000

Đường kính bồn (mm)

1150

Chiều dài bồn (mm)

1930

Chiều rộng chân (mm)

1190

Chiều cao cả chân (mm)

1360

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 3000L (đứng)

10,595,000  9,776,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

2024

Chiều rộng chân (mm)

1590

Chiều cao cả chân (mm)

2254

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 3000L (ngang)

11,445,000  10,626,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

1990

Chiều rộng chân (mm)

1470

Chiều cao cả chân (mm)

1640

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 4000L (đứng)

12,860,000  11,768,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

4000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

2634

Chiều rộng chân (mm)

1590

Chiều cao cả chân (mm)

2864

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 4000L (ngang)

13,760,000  12,668,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

4000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

2600

Chiều rộng chân (mm)

1470

Chiều cao cả chân (mm)

1640

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 5000L (đứng)

14,475,000  13,110,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

5000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

3239

Chiều rộng chân (mm)

1590

Chiều cao cả chân (mm)

3469

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 5000L (ngang)

15,675,000  14,310,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

5000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

3205

Chiều rộng chân (mm)

1470

Chiều cao cả chân (mm)

1640

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

34

Bảo hành (năm)

10