Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Hiển thị sidebar
Hiển thị 9 24 36

Bồn inox Sơn Hà 1000L (đứng)

2,890,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

960

Chiều dài bồn (mm)

1490

Chiều rộng chân (mm)

1060

Chiều cao cả chân (mm)

1820

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 1000L (ngang)

3,110,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

960

Chiều dài bồn (mm)

1490

Chiều dài chân (mm)

1110

Chiều rộng chân (mm)

1005

Chiều cao cả chân (mm)

1170

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 1500L (đứng)

4,485,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều dài bồn (mm)

1470

Chiều rộng chân (mm)

1350

Chiều cao cả chân (mm)

1800

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 1500L (ngang)

4,785,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều dài bồn (mm)

1470

Chiều dài chân (mm)

1110

Chiều rộng chân (mm)

1220

Chiều cao cả chân (mm)

1390

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 2000L (đứng)

5,780,000  5,052,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2000

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều dài bồn (mm)

1750

Chiều rộng chân (mm)

1350

Chiều cao cả chân (mm)

2010

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 2000L (ngang)

6,180,000  5,452,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2000

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều dài bồn (mm)

1750

Chiều dài chân (mm)

1380

Chiều rộng chân (mm)

1180

Chiều cao cả chân (mm)

1390

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 3000L (đứng)

8,370,000  7,278,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3000

Đường kính bồn (mm)

1380

Chiều dài bồn (mm)

2126

Chiều rộng chân (mm)

1520

Chiều cao cả chân (mm)

2195

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 3000L (ngang)

8,930,000  7,838,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3000

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều dài bồn (mm)

2126

Chiều dài chân (mm)

1700

Chiều rộng chân (mm)

1445

Chiều cao cả chân (mm)

1580

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 4000L (đứng)

10,960,000  9,504,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

4000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

2740

Chiều rộng chân (mm)

1600

Chiều cao cả chân (mm)

3800

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 4000L (ngang)

11,660,000  10,204,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

4000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

2740

Chiều dài chân (mm)

2280

Chiều rộng chân (mm)

1505

Chiều cao cả chân (mm)

1680

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 5000L (đứng)

13,850,000  12,030,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

5000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

3320

Chiều rộng chân (mm)

1600

Chiều cao cả chân (mm)

2805

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 5000L (ngang)

14,750,000  12,930,000 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

5000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

3320

Chiều dài chân (mm)

2880

Chiều rộng chân (mm)

1505

Chiều cao cả chân (mm)

1680

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

12