Hiển thị 1–12 của 44 kết quả

Hiển thị sidebar
Hiển thị 9 24 36

Đá bóc đen (5×20)

197,000  155,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

50

Định mức

100 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc đen soi cạnh (10×20)

212,000  170,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

100

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Soi cạnh

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc đỏ (10×20)

237,000  195,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đỏ

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

100

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc đỏ (5×20)

237,000  195,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đỏ

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

50

Định mức

100 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc lồi đen (10×20)

172,000  130,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

100

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc lồi đen (15×30)

257,000  215,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen

Chiều dài (mm)

300

Chiều rộng (mm)

150

Định mức

22 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc lồi đen (5×20)

177,000  135,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

50

Định mức

100 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc lồi đen (7.5×20)

177,000  135,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

75

Định mức

66 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc lồi hồng (10×20)

237,000  195,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đỏ

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

100

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc lồi trắng sữa (10×20)

182,000  140,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

100

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc lồi trắng sữa (15×30)

242,000  200,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng

Chiều dài (mm)

300

Chiều rộng (mm)

150

Định mức

22 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Đá bóc lồi trắng sữa (5×20)

192,000  150,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng

Chiều dài (mm)

200

Chiều rộng (mm)

50

Định mức

100 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi