Hiển thị tất cả 11 kết quả

Hiển thị sidebar
Hiển thị 9 24 36

Đá đa quy cách dài KM-01

287,000  245,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng

Kích thước (mm)

20 x 200, 75 x 200

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Bóc phẳng

Đá đa quy cách dài KM-02

502,000  460,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Lục

Kích thước (mm)

100 x 300, 150 x 300, 50 x 300

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Bóc phẳng

Đá đa quy cách dài KM-03

247,000  205,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Xám (Ghi)

Kích thước (mm)

100 x 300, 150 x 300, 50 x 300

Cạnh

Vát cạnh

Bề mặt

Mài láng

Đá đa quy cách dài KM-04

247,000  205,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng

Kích thước (mm)

100 x 200 x 10, 50 x 250 x 10

Cạnh

Vát cạnh

Bề mặt

Mài láng

Đá đa quy cách dài KM-05

302,000  260,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng

Kích thước (mm)

100 x 200 x 10, 100 x 200 x 15, 50 x 250 x 10

Cạnh

Vát cạnh

Bề mặt

Mài láng

Đá đa quy cách dài KM-06

302,000  260,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Xám (Ghi)

Kích thước (mm)

100 x 200 x 10, 100 x 200 x 15, 50 x 250 x 10

Cạnh

Vát cạnh

Bề mặt

Mài láng

Đá đa quy cách vuông KM-07

502,000  460,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Lục

Kích thước (mm)

100 x 100, 200 x 200

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Cắt phẳng

Đá đa quy cách vuông KM-08

202,000  160,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen

Kích thước (mm)

100 x 100, 200 x 200

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Bóc phẳng

Đá đa quy cách vuông KM-09

247,000  205,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Lục

Kích thước (mm)

100 x 100, 200 x 200

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Bóc phẳng

Đá đa quy cách vuông KM-10

247,000  205,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Nâu

Kích thước (mm)

100 x 100, 200 x 200

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Cắt phẳng

Đá đa quy cách vuông KM-11

287,000  245,400 /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Lục

Kích thước (mm)

100 x 100, 200 x 200

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Cắt phẳng