Hiển thị tất cả 10 kết quả

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S100S

In stock

937,000 
SKU: 3324
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 31

In stock

535,000 
SKU: 10288
Thương hiệu

Chất liệu

Số hộc

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 22

In stock

620,000 
SKU: 10287
Thương hiệu

Chất liệu

Số hộc

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 21

In stock

580,000 
SKU: 10286
Thương hiệu

Chất liệu

Số hộc

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 12

In stock

760,000 
SKU: 10285
Thương hiệu

Chất liệu

Số hộc

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 03

In stock

790,000 
SKU: 10284
Thương hiệu

Chất liệu

Số hộc

Phân loại

Chậu rửa chén inox Sơn Hà 1H447S

In stock

505,000 
SKU: 3332
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà 2H860S

In stock

SKU: 3330
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S79S

In stock

649,000 
SKU: 3328
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S76S

In stock

847,000 
SKU: 3326
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà