Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Đá bóc đen soi cạnh (10×20)

In stock

164,500 
SKU: 2894
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá vàng mài soi cạnh (15×30)

In stock

199,500 
SKU: 2888
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá vàng mài soi cạnh (10×20)

In stock

189,500 
SKU: 2886
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá mắt rồng xanh rêu (10×20)

In stock

169,500 
SKU: 2813
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

,

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá mắt rồng vàng (10×20)

In stock

174,500 
SKU: 2811
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

,

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá mắt rồng đen (10×20)

In stock

169,500 
SKU: 2809
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

,

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá băm xanh rêu soi cạnh (7.5×20)

In stock

144,500 
SKU: 2807
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá băm xanh rêu soi cạnh (10×20)

In stock

144,500 
SKU: 2805
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá băm vàng soi cạnh (7.5×20)

In stock

159,500 
SKU: 2803
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá băm vàng soi cạnh (10×20)

In stock

159,500 
SKU: 2801
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá băm trắng muối soi cạnh (10×20)

In stock

129,500 
SKU: 2799
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá băm đen soi cạnh (10×20)

In stock

129,500 
SKU: 2797
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại