Hiển thị 1–12 của 215 kết quả

Ngói âm dương trung (đỏ gốm)

In stock

16,450 
SKU: 2780
Chất liệu

Gam màu

Kích thước ngói âm (mm)

Kích thước ngói dương (mm)

Bề mặt

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Ngói âm dương tiểu (xanh ghi khô)

In stock

16,250 
SKU: 8048
Chất liệu

Gam màu

Kích thước ngói âm (mm)

Kích thước ngói dương (mm)

Bề mặt

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Ngói âm dương trung (xanh ghi khô)

In stock

21,450 
SKU: 8037
Chất liệu

Gam màu

Kích thước ngói âm (mm)

Kích thước ngói dương (mm)

Bề mặt

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Gạch Mikado DK2006

In stock

SKU: 6291
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Gạch Mikado DK2005

In stock

SKU: 6290
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Gạch Mikado DK2004

In stock

SKU: 6289
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Gạch Mikado DK2003

In stock

SKU: 6288
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Gạch Mikado DK2002

In stock

SKU: 6287
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Gạch Mikado DK2007

In stock

SKU: 6280
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Gạch Mikado MSU6005

In stock

SKU: 6246
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Gạch Mikado MSU6004

In stock

SKU: 6245
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Gạch Mikado MSU6003

In stock

SKU: 6244
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại