Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Đá rối đen

In stock

42,500 
SKU: 3084
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá xanh đen HS (30x60x2cm)

In stock

181,500 
SKU: 3215
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá xanh đen HS (30x60x1cm)

In stock

116,500 
SKU: 3213
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá rối vàng

In stock

64,500 
SKU: 3088
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá rối nổ trắng

In stock

84,500 
SKU: 3086
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá đa quy cách vuông KM-09

In stock

199,500 
SKU: 3078
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

,

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá đa quy cách vuông KM-08

In stock

154,500 
SKU: 3076
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

,

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá đa quy cách dài KM-01

In stock

239,500 
SKU: 3062
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

,

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá xanh đen phẳng HS (20×40)

In stock

99,500 
SKU: 2994
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá xanh đen HS (10×20)

In stock

69,500 
SKU: 2992
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc vàng sa thạch (5×20)

In stock

254,500 
SKU: 2964
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại